Terrorisme is een geestelijke strijd

Waar ben je nog veilig?
Het nieuws staat er steeds bol van. Ik heb het over de gruwelijke terroristische aanslagen door z.g. Jihad strijders, in Parijs, Brussel, München etc. en ook natuurlijk de doods bedreigingen, moorden, verkrachtingen etc.. Het gevolg is angst, intens verdriet van nabestaanden en ook trauma's voor hen die op het nippertje zijn ontkomen. We krijgen er in de toekomst bijna zeker nog meer mee te maken. Men is zelfs bang dat het uitschakelen van de ISIS in het Midden Oosten, tot gevolg zal hebben dat veel Jihad strijders uit de ISIS zullen vluchten naar Europa, om hier hun strijd weer voort te zetten. Het moet ook gezegd worden, door veel vrij naïeve politici en ook het vaak weinig adequaat reageren van onze opsporingsdiensten, is ons land een uitstekende plaats om naar toe te vluchten. De pakkans is relatief klein en mocht het er toch van komen, dan zijn de straffen laag.

Politici hebben wel allemaal zo hun mening hoe het moet worden opgelost, of hoe het mogelijk te voorkomen zou zijn!! Maar steeds meer mensen vragen zich nu af… kunnen we het wel voorkomen?

Mensen die geestelijk inzicht hebben, onderscheiden dat er veel meer aan de hand is, dan wat we zo om ons heen zien en wat we op het nieuws waarnemen. Het is namelijk ook nog een geestelijk strijd. Anders gezegd: je kunt de terroristen wel proberen uit te schakelen, 'en gestel dat het zou lukken', dan verdwijnen hun ideeën daarmee nog niet, want die komen uit het rijk van satan en zijn derhalve demonisch van oorsprong. Zelfs als we de ISIS en andere radicale groeperingen zouden uitschakelen, dan zijn we nog niet zeker van onze veiligheid. Mogelijk krijgen we er zelfs nog een iets radicaler groepering voor terug? Er zit namelijk een leger van demonen achter, die mensen en volkeren tegen elkaar opzet. Een geestelijke oorlog dus, die in de oorsprong te maken heeft met de oorlog tussen God en de duivel.

In de Bijbel lezen we o.a. in Efeze 6 :12 : 'Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.' In de Bijbel neemt de geestelijke strijd ook een zeer belangrijke plaats in. Je ziet duidelijk in het boek Openbaring, dat het ten diepste gaat over de overwinning van Jezus over de machten van het kwaad.

Het spits zich toe in de eindtijd op de totale overwinning van Jezus over het werk van satan en Jezus uiteindelijke heerschappij daarna. We lezen hierover o.a. in Openbaring 17:14: 'Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen, want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen, en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen.'

Haat tegen God.
Het is opmerkelijk dat de haat van extremistische moslimgroepen zich met name richt tegen christenen en Joodse mensen. Ook dit heeft feitelijk te maken met de haat tegen Jezus. De Islam is ook bij uitstek een antichristelijke godsdienst, zij ontkennen namelijk nadrukkelijk de godheid van Jezus en in de Bijbel staat in 1 Johannes 4:3 : 'Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.'

In deze terroristengroepen zijn daarom beslist de geest van de antichrist werkzaam. Ze vermoorden zelfs mensen in de naam van Allah en zeggen dat iedereen die een christen vermoordt rechtstreeks naar de hemel gaat. Het is duivels, hoe ze alles kapot maken, hoe ze christenen, die Jezus van harte liefhebben, zelfs onthoofden en kruisigen. Het is beslist de duivel die rondgaat als een brullende leeuw, die bijvoorbeeld via ISIS zijn verwoestingen aanricht. Het is ook zeker dat er demonen zijn die extremistische moslimgroepen als ISIS, Hamas en Boko Haran gebruiken, om een verwoestend werk te doen. Dat maakt ook hun haat tegen Joodse mensen en christenen goed verklaarbaar. Ze richten zich tegen alles wat met God, het geloof, de Bijbel en Jezus te maken heeft.

Turkije in de eindtijd.
Dit groot Islamitisch land zal in de eindtijd nog aan invloed en macht winnen, in de verschillende Islamitische landen rondom Israël. Angst voor moslimterreur zal ook naar verwachting toenemen in EU en de VS. Met name in Europa zullen Moslims snel in aantal groeien, met als gevolg dat hun invloed op alle niveau's van onze samenleving steeds meer zal toenemen.

Mogelijk zal dit nog gevolgen hebben voor christenen en Joden, want er is niet één land met een sterke moslim-invloed waar andere religies met enig respect behandeld worden. Christenen en Joden worden op z'n best getolereerd, of als minderwaardig behandeld en zijn vaak onderhevig aan allerlei discriminerende en vernederende maatregelen. Er is ook niet één land met een moslim-meerderheid waar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst voor alle inwoners bestaat, noch gelijke rechten voor zowel vrouwen als mannen. En…. zelfs met een moslim minderheid staan die westerse verworvenheden al onder zware druk. Men heeft bijvoorbeeld sommige westerse naïeve politici en beleidsmakers al zover, dat kritiek op de Islam zowat gelijk gesteld wordt met racisme.

De macht van Turkije reikt tot over hun grenzen.
Met name de vele duizenden Turken in Europa, zullen al het mogelijke doen om invloed te krijgen, eerst vooral op nationaal niveau in de verschillende landen, maar straks ook op internationaal niveau. De leiders c.q. dictators van Turkije zullen via moskeeën en Turkse organisaties hun invloed met name in Europa verstevigen. Dit zal niet zonder gevolgen kunnen blijven, hun macht zal daarom nog toenemen.