De cruciale rol van Turkije in de eindtijd.

Uit de Bijbelse profetieën verstaan we, dat in de laatste periode voor de wederkomst van Jezus, in geestelijke zin de nacht zal vallen over de wereld. Min of meer zien we dat nu al gebeuren, maar dat neemt echter niet weg dat een gelovig kind van God positief gestemd mag zijn.
Want…. ondanks alle terreur, haat, liefdeloosheid en onverdraagzaamheid, mogen we toch het goede nieuws verkondigen, namelijk 'Jezus gaat terug komen'. De Bijbel belooft ons ook dat God alles nieuw zal maken (Openb.21:5). Daarom alle gebeurtenissen van de laatste tijd, zijn slechts de barensweeën van de nieuwe tijd die vast en zeker gaat komen.

Maar natuurlijk moeten we als christenen wel klaar wakker zijn en onderscheiden in wat voor tijd we leven. Veel mensen geloven, dat we niets over het tijdstip van de wederkomst van de Heer kunnen weten, omdat Jezus gezegd heeft dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Matth. 24:42-44). En dus legt men dat wat verkeerd uit. Men maakt zich niet druk, het komt maar, men ziet wel. Maar dat kan toch niet de goede houding zijn.

Paulus maakt in 1 Thess. 5:1-6 duidelijk dat Jezus woorden, dat Hij als een dief in de nacht zal komen, niet op gelovigen van toepassing is:

"Maar gij, ..zijt niet in de duisternis zodat die dag u als een dief overvallen zou…" Paulus gaat vervolgens uitleggen waarom en schrijft: "Want gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen doch wakker en nuchter zijn."

Paulus verwijst hier naar het licht van de heilige Geest welke in iedere Geest vervulde gelovige woont en die ons inzicht geeft om de tijd te herkennen van de wederkomst van de Heer (1 Joh. 2:27).

De Islam in de eindtijd.
De tijd die de Bijbel 'de eindtijd' noemt, is de periode vlak voor Jezus terugkomst. Steeds meer Bijbel onderzoekers komen tot het inzicht, dat ook de Islam een cruciale rol zal spelen op het wereldtoneel in die eindtijd. Als we even nadenken dan moeten we wel inzien dat het feitelijk niet anders kan. De Islam is duidelijk een wereldgodsdienst, met grote invloed in de Arabische en Aziatische wereld en in de afgelopen eeuw is haar invloed ook in Europa en in Amerika enorm toegenomen.

Het is beslist ook de snelst groeiende godsdienst ter wereld en dat is zeker verontrustend voor christenen, want de Islam is uitgesproken anti-christelijk. Er is ook geen godsdienst in de wereld die zo openlijk en nadrukkelijk de godheid van Jezus ontkent, als de Islam. Bij de beroemde moskee in Jeruzalem staat de Rotskoepel en daarop staat geschreven 'Allah heeft geen zoon'. Hetgeen een rechtstreekse provocatie is, tegen wat de Bijbel zegt, namelijk dat Jezus Gods zoon is.

Uit het de Openbaringen weten we dat er straks een anti-christelijk wereldrijk zal zijn (Lees Openb.13, 14), waarin een dictator genaamd de 'antichrist' wereldheerschappij (vooral economische macht) zal hebben en samen met de z.g. valse profeet zal hij ook grote religieuze macht hebben. Lees ook Openb. 17 over de komst van de valse kerk in de eindtijd, die door de Bijbel de grote hoer genoemd wordt. Naast de bruid van Christus (de Gemeente), komt er in het boek Openbaring een grote hoer voor en dit is de tegenpool van de gemeente van Jezus Christus. Lees:

◾Eén van de zeven engelen toont de hoer (Openb. 17:1,3).
◾Eén van de zeven engelen toont de bruid (Openb. 21:9).
De hoer propageert een valse religie. De bruid verkondigt de ware God. De hoer heeft een relatie met het beest (= de antichrist). De bruid heeft een relatie met het Lam, de Here Jezus Christus. De hoer is een religieus systeem. De bruid is een LEVEND organisme, een geestelijk lichaam, dat is vervuld met Gods Geest, met de Geest van Christus (zie 1 Kor. 12:13 en Efez. 1:22-23).

Het proces van Islamisering.
Gezien vanuit de huidige situatie is het hoegenaamd ondenkbaar dat er een antichristelijk wereldrijk en valse wereldkerk zal komen, zoals hier beschreven, zonder de invloed van de Islam. Daarvoor is de invloed van de Islam nu al te groot.

Om deze reden is het beslist een teken van de eindtijd, dat in deze tijd miljoenen Moslims als vluchteling naar Europa komen. Door het grote aantal vluchtelingen dat naar Europa is gekomen, is het bijna wel zeker, dat in de komende jaren Europa in een sneltempo, voor een belangrijk deel Islamitisch zal worden. In percentages gesproken denkt men dat o.a. landen als Zweden, Duitsland, Frankrijk, Engeland, België en ook Nederland, binnen 15 jaar voor 20% Islamitisch zullen zijn en binnen 25 jaar zelfs 30 tot 40%. In sommige wijken van grote steden in ons land, is dit nu al het geval.

Daar zijn natuurlijk verschillende oorzaken voor aan te wijzen. In de eerste plaats de enorme ontkerking in Europa, in de laatste 10 jaar. Steeds meer christelijke kerken komen leeg te staan of krijgen een andere bestemming of worden zelfs omgebouwd tot Moskeeën. Daar staat tegenover dat er ook steeds meer nieuwe Moskeeën worden gebouwd in ons land en daar buiten. De financiering is vaak geen probleem, aangezien Arabische mogendheden bereid zijn daar geld voor vrij te maken. Landen als Iran, Saoedi-Arabië en Turkije sluizen nu al miljoenen dollars naar andere landen, met het doel om de Islam te verbreiden.

Maar de opkomst van de Islam in Europa, heeft ook zeker te maken met nog andere factoren, zoals de vergrijzing in de Europese landen en aan de andere kant, mensen die vanuit hun culturele Islamitische traditie, vaak grote families hebben. De opkomst van de Islam in de komende 10 jaar, zal in ieder geval een grote verandering geven in Europa, zowel op godsdienstig, economisch en als ook op politiek vlak. En laat ons niet vergeten de veranderingen die nu al plaats vinden, in de verschillende scholen van ons land, waar steeds meer rekening gehouden moet worden met de wensen van Islamietische ouders.

Het wordt dus steeds waarschijnlijker dat de Islam een grote rol zal gaan spelen, in de door de Bijbel voorzegde eindtijd en ook met de mogelijkheid van de komst van een Islamitische Antichrist, moet rekening worden gehouden. Helemaal precies weet niemand het nog, maar laten we er niet vreemd van opkijken, als het die kant op zou gaan en… misschien nog wel sneller dan men had gedacht. Zelfs de toetreding van Turkije tot de EU is nog steeds niet onmogelijk, al lijkt het op korte termijn niet te verwachten.

Kan Turkije nog lid worden van de EU?
Het is niet zeker of Turkije in de nabije toekomst, werkelijk lid zal worden van de EU. Gezien de huidige ontwikkelingen is het zelfs steeds onwaarschijnlijker. Al weten we het natuurlijk nooit helemaal zeker, mede gezien de grote groep mensen van Turkse afkomst die in Europa wonen. In ieder geval gaat het hier om een enorm Islamitisch land met veel inwoners en hun invloed in Europa zal absoluut van grote betekenis blijven.

En… het is te verwachten dat dit ook op ons land grote invloed zal hebben. Ook nu al zien we, dat de Turkse regering grip probeer te krijgen op de vele Turken die al in ons land leven. Hun namen en adressen zijn in ieder geval geregistreerd bij de Turkse regering, hun stemgedrag wordt (voor zover mogelijk) gecontroleerd en ze worden ook zo nodig benaderd door de Turkse leiders.